20130502136750158432rHznLq201305021367501561GsJduAtX201305021367501556wuVg3Kae201305021367501577xsYfHqmV201305021367501590UBrSpMfd201305021367502135e7zvvKLJ201305021367501568Utu8B9tA201305021367501595vg324FoT

Välkommen till Hindsen - En populär klarvattensjö

Hindsens FVOF

Fisket i Hindsen förvaltas och regleras av Hindsens Fiskevårdsområdesförening som bildades 1985 främst med syfte att
möjliggöra en akut kalkningsinsats samt att upplåta fritidsfiske till allmänheten.
Fiskevårdsområdet består av ett 80-tal delägande fastigheter som enligt stadgarna inte kan kvittera ut någon vinst från tex kortförsäljning. Intäkter går till åtgärder som på något sätt gynnar sjön och dess förvaltning. 
Värnamo Kommun har genom åren administrerat kalkning (statliga medel) och reslutatet har varit mycket positivt. Under senare år har kalkning ej behövt eftersom sjöns pH-värde legat konstant över pH 6 och samtidigt har alkaliniteten (buffringsförmågan) varit god. Detta bl.a. beoende på stödkalkning av Kravlemålasjön uppströms Savabäcken.
  
  

 


Fiske, båt och bad...

Sjön Hindsen är en popuär klarvattensjö där främst ortsbefolkning och sommarstugeägare finner avkoppling med fiske, båtturer och bad vid badplatser på fastland eller vid någon av sjöns många öar. Vintertid en flitigt utnyttad sjö för pimpelfiske efter abborre.

Sjön Hindsen har högsta skyddsstatus klassad som sjö av riksintresse samt omfattas av bevarandeplan Natura 2000 och är desutom reservvattentäkt för Värnamo stad.
Vid sjöns sydöstra del finns Rusarebo naturreservat och i norra delen utgör Värnamo Golfklubbs anläggning en vacker vy.
Populära badplatser är Näsudden i norr och Solgården i söder.

Under vattenytan återfinns höga naturvården med växter såsom klotgräs, skaftslamkrypa, spikblad och plattbladig igelknopp. Den regionalt sällsynta bäcksländan Molannodes tinctus förekommer i bottenfaunan. I norra delen förekommer en ovanlig alg Nostoc zetterstedti (Sjöhjortron). Vid sjön häckar bl.a. storlom och fiskgjuse. Med lite tur kan Du möta en älg simmande i vattnet...
Vänligen visa respekt för sjöns naturvärden, kringboende och medtag framförallt ev. skräp hem. Vi hjälps alla åt att Hålla Hindsen Ren!
  

Hindsen ingår i Lagans vattensystem med två utlopp, ett i söder ett i norr, och har en lång omsättningstid av vattnet. Sjöns yta är ca. 1268 hektar med en längd på över 1 mil och medelbredd ca. 4 kilometer. Klassad som näringsfattig klarvattensjö (siktdjup ca. 4,1 m) och medeldjup 5,7 m. Största djupet 19 meter. Stränderna är mycket varierande med sparsam vassutbredning. Delar av strandområdena har fast bebyggelse och fritidshus. Strandskyddet är idag 200 m.

Fiskekort. Priser från 1 juni -18

Dagskort handredskap: 50:-    
Veckokort handredskap: 150:-
Årskort: 250:-
 
Familjeårskort: 300:-
Familjeårskort gäller för två vuxna och barn upp till 16 år som bor hemma "under samma tak".

Kräftfiske ingår inte i något av fiskekorten.
 
Dagskort och Veckokort berättigar till fiske med handredskap från strand eller båt. Inga begränsningar av antal spön. 
.

En djupkarta finns att köpa hos fiskekortförsäljare. Pris: 50:-.
OBS! Kartan är inget sjökort men god vägledning vid framförande av båt och ett måste för god fiskelycka!

OBS! Fiskekortet gäller inte för fiske 100 meter från Näsbyholms udde i sjöns norra del. Information finns på fiskekorten.


  
 

  

Försäljning fiskekort

iFiske
*Coop Nära, Bor
*Leif Vretstig, Lerdala Ekehult
  Tel. 0370-657002
*Sven-Åke Wahlgren,
  Tagel, Bor
*Laganland Sweden Shop, Lagan
  Tel. 0372-308 80
*CirkleK, Bredasten, Värnamo

Fiskar i sjön
  • Gädda
  • Abborre
  • Mört
  • Sutare
  • Gers

Samt mindre förekomst av:

  • Siklöja
  • Sandsik (Sällsynt och hotad fiskart).
  • Ål
  • Lake