201305021367501568Utu8B9tA201305021367502135e7zvvKLJ20130502136750158432rHznLq201305021367501590UBrSpMfd201305021367501556wuVg3Kae201305021367501595vg324FoT201305021367501561GsJduAtX201305021367501577xsYfHqmV

Välkommen till Hindsen - En populär klarvattensjö

Hindsens FVOF

Fisket i Hindsen förvaltas och regleras av Hindsens Fiskevårdsområdesförening som bildades 1985 främst med syfte att
möjliggöra en akut kalkningsinsats samt att upplåta fritidsfiske till allmänheten.
Fiskevårdsområdet består av ett 80-tal delägande fastigheter som enligt stadgarna inte kan kvittera ut någon vinst från tex kortförsäljning. Intäkter går till åtgärder som på något sätt gynnar sjön och dess förvaltning. 
Värnamo Kommun har genom åren administrerat kalkning (statliga medel) och reslutatet har varit mycket positivt. Under senare år har kalkning ej behövt eftersom sjöns pH-värde legat konstant över pH 6 och samtidigt har alkaliniteten (buffringsförmågan) varit god. Detta bl.a. beoende på stödkalkning av Kravlemålasjön uppströms Savabäcken.
  
  

 


Fiske, båt och bad...

Sjön Hindsen är en popuär klarvattensjö där främst ortsbefolkning och sommarstugeägare finner avkoppling med fiske, båtturer och bad vid badplatser på fastland eller vid någon av sjöns många öar. Vintertid en flitigt utnyttad sjö för pimpelfiske efter abborre.

Sjön Hindsen har högsta skyddsstatus klassad som sjö av riksintresse samt omfattas av bevarandeplan Natura 2000 och är desutom reservvattentäkt för Värnamo stad.
Vid sjöns sydöstra del finns Rusarebo naturreservat och i norra delen utgör Värnamo Golfklubbs anläggning en vacker vy.
Populära badplatser är Näsudden i norr och Solgården i söder.

Under vattenytan återfinns höga naturvården med växter såsom klotgräs, skaftslamkrypa, spikblad och plattbladig igelknopp. Den regionalt sällsynta bäcksländan Molannodes tinctus förekommer i bottenfaunan. I norra delen förekommer en ovanlig alg Nostoc zetterstedti (Sjöhjortron). Vid sjön häckar bl.a. storlom och fiskgjuse. Med lite tur kan Du möta en älg simmande i vattnet...
Vänligen visa respekt för sjöns naturvärden, kringboende och medtag framförallt ev. skräp hem. Vi hjälps alla åt att Hålla Hindsen Ren!
  

Hindsen ingår i Lagans vattensystem med två utlopp, ett i söder ett i norr, och har en lång omsättningstid av vattnet. Sjöns yta är ca. 1268 hektar med en längd på över 1 mil och medelbredd ca. 4 kilometer. Klassad som näringsfattig klarvattensjö (siktdjup ca. 4,1 m) och medeldjup 5,7 m. Största djupet 19 meter. Stränderna är mycket varierande med sparsam vassutbredning. Delar av strandområdena har fast bebyggelse och fritidshus. Strandskyddet är idag 200 m.

Fiskekort. Priser från 1 juni -19

Dagskort handredskap: 50:-    
Veckokort handredskap: 150:-
Årskort: 250:-
 
Familjeårskort: 300:-
Familjeårskort gäller för två vuxna och barn upp till 16 år som bor hemma "under samma tak".

Kräftfiske ingår inte i något av fiskekorten.
 
Dagskort och Veckokort berättigar till fiske med handredskap från strand eller båt. Inga begränsningar av antal spön. 

NY SJÖKARTA!
En ny sjökarta har färdigställts under våren 2020 i ett samarbete med Myrica AB, Värnamo och sjömätning av Markus Udéhn, Sportfiskekartor Sverige.
Ekolodning från båt, sammanlagt 99 788 lodskott med individuell GPS positionering.
Sjökartan finns i två versioner. En inplastad vikbar i tre delar samt en oplastad, ovikt att tex rama in och hänga på väggen...
Framöver kommer även en digital karta anpassad för Lawrense ekolod.
Vikbar plastad 250 kr.
Ovikt ej plastad 150 kr.
Digital karta 600 kr.

FÖRSÄLJNING NYA KARTAN:
Leif Vretstig, Vret
Niklas Lindevärn, Lindstad
Sven-Åke Wahlgren, Tagel
Coop, Bor
Golfbanan, Näsbyholm 
Laganland Turistbyrå, Lagan


GAMLA DJUPKARTAN fortfarande till försäljning. Pris 50 kr.
  
 

  

Försäljning fiskekort

*iFiske
*Coop Nära, Bor
*Leif Vretstig, Lerdala Ekehult
  Tel. 0370-657002
*Sven-Åke Wahlgren,
  Tagel, Bor
*Laganland Sweden Shop, Lagan
  Tel. 0372-308 80

Fiskar i sjön
  • Gädda
  • Abborre
  • Mört
  • Sutare
  • Gers

Samt mindre förekomst av:

  • Siklöja
  • Sandsik (Sällsynt och hotad fiskart).
  • Ål
  • Lake